KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a)  Lise diplomasının aslı

b)  Diploma denklik belgesinin aslı,(İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır)

c)  Pasaport.(Türkiye’de kalış süresi aşılmamalı)

ç)  Sınıflara göre not dökümü (her yıla ait transkript belgesi ve Türkçe tercümesi)

      Not: Başvuru esnasında belirttiğiniz not ortalaması ile transkript ortalaması birbirine denk olmalı.

d)  Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, (Birinci öğretime kayıt yaptıran mavi kartlılar ile lisenin tamamını yurtdışında bitiren Türk vatandaşları öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.)

e)  2 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

f)  Varsa, Türkçe yeterlik belgesi.

g)  Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,

h)  Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),

i)  Çift uyruklular için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,

     (Belgede Türk vatandaşlığına alınma tarihi belirtilmelidir.)

j)  NKÜ Yerleştirme Belgesi

k)  İlgili yıl ÖSYS kılavuzunda yer alan sağlık raporu vb. koşullara uygunluk aranır. 

l)  Maddi yeterlilik belgesi (Kayıtlar sırasında doldurulacaktır)

 

ÖNEMLİ: Lise Diplomasına denklik belgesi istenen öğrencilerin bu yıl alınan karar üzerine denklik belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanıp gönderileceği için bir an önce il mili eğitim müdürlüğü denklik birimine başvurmaları gerekmektedir.

                     

Kayıt Yeri     : Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi Rektörlük Binası

                        Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü Kat: 1 Süleymanpaşa - Tekirdağ