Koordinatörlüğümüz

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tüm uluslararası öğrencilere, başvuru işlemlerinden mezuniyete kadar, tüm idari ve akademik süreçlerde danışmanlık hizmeti vermektedir. Koordinatörlüğümüz, gerek değişim için gerekse de lisans ve lisansüstü örgün eğitim için üniversitemize gelen tüm uluslararası öğrencilerle ilgilenmektedir.

24 Ekim 2016 tarihinde kurulan Koordinatörlüğümüz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Dış İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olup akademik birimlerle Rektörlük arasındaki koordinasyonu da sağlamaktadır. Koordinatörlüğümüz, aynı zamanda, ikili antlaşmalar çerçevesinde üniversitemize gelen ve üniversitemizden yurt dışındaki ve yurt içindeki üniversitelere giden öğrencilerle ilgilenmektedir.

Amaçlarımız:

Koordinatörlüğümüzün temel amacı, üniversitemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerin başarılı ve sorunsuz bir öğrenim dönemi geçirmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için; kayıt döneminden mezuniyete kadar öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin teminini, hem üniversite hem de hükümet ile ilgili bürokratik işlemler için rehberlik hizmeti verilmesini ve üniversite hayatına uyumun sağlanması için çeşitli sosyal faaliyetlerin organizasyonunu sağlamaktadır.