Türkçe Yeterlilik

Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için NKÜYÖS Türkçe Testinden veya T.C. Üniversitelerine bağlı TÖMER’lerden birinden veya NKÜ TÖMER tarafından yapılacak Düzey Belirleme Sınavından yeterli puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. Kayıt sırasında ibraz edilen TÖMER belgeleri dışında kayıttan sonra alınan TÖMER belgeleri geçersiz olup kayıttan sonra adayların dil durumlarını NKÜ TÖMER’den belgelemeleri gerekir.

Kesin Kayıt yapıldıktan sonra diğer üniversitelerden alınan TÖMER belgeleri kabul edilmez.

Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra iki yıl içinde Türkçe düzeyini yeterli düzeye getiremeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

 

NKÜ-TÖMER İle iletişim kurabilmeniz için:

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

0282 250 11 72

tomer@nku.edu.tr