Türkçe Yeterlilik

Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için NKÜ-YÖS Türkçe Testinden veya T.C. Üniversitelerine bağlı TÖMER’lerden birinden veya NKÜ TÖMER tarafından yapılacak Düzey Belirleme Sınavından yeterli puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir. Kayıt sırasında ibraz edilen TÖMER belgeleri dışında kayıttan sonra alınan TÖMER belgeleri geçersiz olup kayıttan sonra adayların dil durumlarını NKÜ TÖMER’den belgelemeleri gerekir.

Kesin Kayıt yapıldıktan sonra diğer üniversitelerden alınan TÖMER belgeleri kabul edilmez.

Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra iki yıl içinde Türkçe düzeyini yeterli düzeye getiremeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

 

NKÜ-TÖMER İle iletişim kurabilmeniz için:

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

0282 250 11 72

tomer@nku.edu.tr

Turkish Proficiency

Turkish Proficiency Candidates who are accepted to the programs whose medium of instruction is Turkish can start their education from NKU-YÖS Turkish Test or T.C. They must get enough points from one of the TÖMER affiliated to their university or from the Placement Exam held by NKU TÖMER. Candidates who have completed their secondary education in Turkish high schools affiliated to the Ministry of National Education are considered to have sufficient Turkish. Except for the TÖMER documents submitted during registration, TÖMER documents received after registration are invalid and candidates must document their language status from NKÜ TÖMER after registration.

TOMER documents received from other universities after the Final Registration are not accepted.

Students who fail to improve their Turkish level to a sufficient level within two years after their enrollment  in the university will be deregistered.

CONTACT TNKU-TOMER:

Turkish Teaching Application and Research Center Directorate

0282 250 11 72

tomer@nku.edu.tr