2020-09-07

Türkçe Dil Yeterlilik Sınavına GİRMESİ GEREKMEYEN öğrenciler 

KİMLER TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVINDAN MUAFTIR?

- Türkiye'deki liselerden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerimizin,

- Yurt dışındaki Türk liselerinden mezun olan olan öğrencilerimizin,

- Yunanistan'da bulunan Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi, İskeçe Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi ve Gümülcine Medrese-i Hayriye Azınlık Vakıf Lisesi'nden mezun öğrencilerin,

- Kosova'da Türkçe eğitim veren Gjimnazi Gjon Buzuku ve Luciano Motroni Liselerinden mezun olan öğrencilerin,

- Üniversitelerin TÖMER birimlerinden, Yunus Emre Enstitülerinin ve Maarif Vakfı Okullarının Türkçe Dil Yeterlilik sınavlarından geçerli puan alıp sınav sonuç belgesini getiren öğrencilerin,

üniversitemiz TÖMER biriminin düzenleyeceği dil yeterlilik sınavına girmelerine gerek yoktur. Bu öğrenciler doğrudan lisans eğitimlerine başlayacaktır.