Sınav Hakkında
 • NKÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 20 Mayıs 2018 Pazar günü saat 14.00’da Tekirdağ Değirmenaltı Yerleşkesinde yapılacaktır. Sınav soruları Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde hazırlanacaktır.
 • NKÜYÖS, Temel Öğrenme Becerileri Testidir.
 • Temel Öğrenme Becerileri Testi Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir testtir. Soru dağılımı genel yetenek 40, matematik 30, geometri 10 şeklindedir. Sınav süresi 120 dakikladır.
 • NKÜYÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen bir eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
 • NKÜYÖS sınav sonucu 20 ve üzeri olan adaylar tercih yapacaklardır.
 • Sınava girerken adayların pasaportlarını, Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 • Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına pasaport ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) NKÜ tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
 • Adaylar, sınav günü, saat 13.30'dan itibaren kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve tek oturum şeklinde tamamlanacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
 • Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kağıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek  için  ayrılan  yer  gelişigüzel işaretlenmişse  o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır.
 • Cevapların “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.
 • NKÜYÖS  değerlendirmesinde yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
 • Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu  adaylar      için      Sınav      Sonuç      Belgesi      düzenlenmeyecektir.
 • Adaylar kullanıcı adı ve şifre ile uok.nku.edu.tr adresinden sınav sonuçlarını öğreneceklerdir.