TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAM KONTENJANLARI
Bölüm/Program Toplam Öğrenim Süresi Romanya Bosna - Hersek Bulgaristan Arnavutluk Yunanistan Makedonya Karadağ Kosova Diğer Ülkeler Toplam Kontenjan
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM                     1316
LİSANS TOPLAMI                     931
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU                      
Beden Eğitimi ve Spor Öğrenmenliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Spor Yöneticiliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Çorlu Mühendislik Fakültesi                      
  Bilgisayar Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Biyomedikal Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Çevre Mühendisliği 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Endüstri Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  İnşaat Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Makine Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Makine Mühendisliği (İÖ) 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tekstil Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Fen-Edebiyat Fakültesi                      
  Alman Dili ve Edebiyatı 4 1 1 2 1 5 3 1 1 0 15
  Arkeoloji 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Biyoloji 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Coğrafya 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Fransız Dili ve Edebiyatı 4 1 1 2 1 5 3 1 1 0 15
  İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 1 1 2 1 5 3 1 1 0 15
  Kimya 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Matematik 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Sosyoloji 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tarih 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Türk Dili ve Edebiyatı 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi                      
  Mimarlık 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Peyzaj Mimarlığı 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Resim 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
                       
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                      
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  İktisat 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  İşletme 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Maliye 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Uluslararası İlişkiler 4 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
İlahiyat Fakültesi                      
  İlahiyat 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  İlahiyat (İÖ) 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
Sağlık Yüksekokulu                      
  Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Beslenme ve Diyetetik 4 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
  Hemşirelik 4 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
Tıp Fakültesi                      
Tıp   6 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
Veteriner Fakültesi                      
Veteriner   5 1 1 5 2 5 3 1 2 5 25
Ziraat Fakültesi                      
  Bahçe Bitkileri 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Bitki Koruma 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Biyosistem Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Gıda Mühendisliği 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tarım Ekonomisi 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tarımsal Biyoteknoloji 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Tarla Bitkileri 4 1 1 3 1 5 3 1 2 3 20
  Zootekni 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7