a)    Lise diplomasının aslı

b)     Diploma denklik belgesinin aslı,(İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır)

c)     Pasaport.(Türkiye’de kalış süresi aşılmamalı)

d)    Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

e)    2 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

f)     Varsa, Türkçe yeterlik belgesi.

g)    Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,

h)    Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),

i)     Çift uyruklular için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,

     (Belgede Türk vatandaşlığına alınma tarihi belirtilmelidir.)

j)     NKUYÖS belgesinin aslı,

k)   İlgili yıl ÖSYS kılavuzunda yer alan sağlık raporu vb. koşullara uygunluk aranır. 

l)  Maddi yeterlilik belgesi (Kayıtlar sırasında doldurulacaktır)

 

 

 

 

 

     

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME  SINAV TAKVİMİ

Başvurular

20 Şubat - 24 Mart 2017

NKÜ YÖS

06 Mayıs 2017

Sınav Puanları Açıklama

22 Mayıs 2017

Sınav İtiraz

22 Mayıs - 24 Mayıs 2017

Tercihler

05 Haziran - 09 Haziran 2017

Yerleştirme Sonuçları İlanı

30 Haziran 2017

Kesin Kayıtlar

14 Ağustos - 18 Ağustos 2017

Boş Kalan Kontenjan İlanı

22 Ağustos 2017

Ek Tercihler

23 Ağustos - 25 Ağustos 2017

Ek Yerleştirme Sonuçları

05 Eylül - 06 Eylül 2017

Ek Yerleştirme Kayıtları 07 - 08  Eylül 2017

NKÜ TÖMER Türkçe Sınavı

15 Eylül 2017