2021-07-14

İkamet izinleri hakkında 

Yükseköğretim kurumlarında kaydını donduran yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmediğinden mevcut pandemi durumu sebebiyle ikamet izinlerinin kullandırılmasına, kayıt donduran ancak ikamet izni süresi sona eren ya da erecek olan ve ikamet iznine başvuru yapan yabancılara Eylül (2021) ayının sonuna kadar ikamet izni verilmesine, yükseköğretim kurumlarında kaydını dondurmayıp öğrenciliği devam eden ancak ikamet izni sona eren ya da erecek olan yabancılardan 2020-2021 döneminde mezun olacak öğrencilerin ikamet izinlerinin Eylül (2021) ayının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda karar alınmıştır. İlgililere duyrulur.