ÖĞRENCİ İKAMET İŞLEMLERİ İLK BAŞVURU SÜRECİ VİDEO GÖSTERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 İkamet Başvuru Belgeleri Teslimi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü ile Üniversitemize kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin “İkamet İzni Müracaatları” için getirmeleri gereken belgeler "Tebliğ Tebellüğ" belgesinde belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne öğrenci tarafından teslim edilecek ve Tekirdağ Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne Üniversitemiz tarafından gönderilecektir.

Yeni İkamet İzin Başvurusu evrak teslimi yapacak öğrencilerimiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Uluslararası Öğrenci Ofisi'nde görevli personele evraklarını getirmeleri gerekmektedir. 

Türkiye'ye giriş, Türkiye'de kalış ve Türkiye'den çıkışlar ile ilgili konularda "Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER)" 157 numaralı telefonu arayarak, e-İkamet başvuru sürecine ilişkin www.goc.gov.tr adresinde yer alan videolu anlatımlardan faydalanabilirsiniz.

İstenilen belgeler;
 

1-     E-İkametten alınan başvuru formu;

 Açıklama: Bu form e-İkamet sistemi üzerinden  sistem tarafından oluşturulur. Formun çıktısı alınıp yabancı uyruklu öğrenci tarafından imzalanmalıdır. https://e-ikamet.goc.gov.tr

 

2-     Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi;

 Açıklama: Talep edilen ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport yada pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır. Belgelerin teslim edildiği esnada pasaportun aslı ibraz edilmelidir. Kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfa olan pasaportunun ön yüzünün, pasaportun giriş-çıkış mührünün bulunduğu sayfanın fotokopisi getirilmelidir.

   

3-     Dört (4) adet fotoğraf;

 Açıklama: Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

 
4-     Sağlık sigortası;

 Açılama: Aşağıda belirtilen sağlık sigortası türlerinden yalnız birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

a)      İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge;

b)     Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı provizyon belgesi veya imzalı ve kaşeli / mühürlü provizyon belgesi;

c)      Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge. (5510 sayılı Kanuna göre yabancı öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebilmektedir.)

d)     Özel Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortalarında  “İşbu poliçe 10/05/2016 tarihli ve 16/2016 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır” ibaresi bulunmalıdır.

 

5-     Öğrenci belgesi;

 Açıklama: Kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul/MYO öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

 

6-     Adres bilgilerini gösteren belge;

Açıklama: Adres bilgilerine dair; yabancı uyruklu öğrencinin ülkemizde kaldığı yere ilişkin (kira, yurt, pansiyon, vb.) bir belge ibraz etmesi ve bu belgede o adreste kalınıyor olduğunun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. (Örneğin; yabancı uyruklu öğrenci yurtta kalıyorsa yurt yönetiminden alacağı imzalı/kaşeli belge, kiracı olarak kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi, yakının yanında kalıyorsa yanında kaldığı kişi/kişiler tarafından noter huzurunda düzenlenecek taahhütname belgesi yada bu sayılanların dışında başka bir yerde /şekilde kalınıyorsa bu durumu gösterir bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

 

7-     İkamet izni belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz;

 Açıklama: Yabancı uyruklu öğrenci bu bedeli yetkilendirilmiş maliye veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırarak düzenlenecek makbuzu başvuru formuna eklemelidir. 2018 yılı için ücret 72 TL olarak belirlenmiş idi.

 

8-     Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması halinde;

 a)      Muvafakatname : Anne ve babasının yabancının Türkiye’de öğrenim görmesine ve yaşamasına izin vermesi ve bunun içinde ülkesindeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş muvafakatname belgesinin bulunması gerekmektedir. Ancak; anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir.)

b)     Doğum belgesi: Yabancının geçerli bir kimlik/pasaport belgesinden anne veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda yabancıdan istenilecek belgedir.

c)      Muvafakatname ve doğum belgesinin “apostil şerhli” olması gerekmektedir.

Muvafakatname ve doğum belgesi için bazı önemli hususlar belirlenmiştir. Onaya Tabi olan bu belgelere ilişkin olarak belgenin "Apostil Şerhli" olması gerekmektedir. Apotil şerhli belgelerde belgenin aslı noter tasdikli türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.