TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

        2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TAKVİMİ

Başvurular

Ek yerleştirme : 24-30 Ağustos 2022

Tercih Yapma

Ek yerleştirme : 24-30 Ağustos 2022

Yerleştirme Sonuçları İlanı

Ek yerleştirme : 31 Ağustos 2022

Kesin Kayıtlar

1. Yerleştirme Kesin Kayıt: 08-19 Ağustos 2022 (ÖNEMLİ)

Yapılacak olan ek Yerleştirme Kesin Kayıt: 01-09 Eylül 2022

NKÜ TÖMER Türkçe Sınavı

 Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı için http://touam.nku.edu.tr/

 

Yerleşme sonuçlarınız hakkında web sayfamızda liste yayınlanmamaktadır.

KESİN KAYIT ZAMANINDA İBRAZ ETMEK ÜZERE LİSE DİPLOMASI DENKLİK BELGENİZİ ALMAK İÇİN YURT İÇİNDE İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE, YURT DIŞINDA İSE KONSOLOSLUK VE BÜYÜKELÇİLİKLERE BAŞVURULARINIZI BİR AN ÖNCE YAPINIZ.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALACAK BİRİMLER İLE İLGİLİ DUYURU

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak olan bölümlere kayıt olmak isteyen adaylar ilgili fakülte ve yüksekokulun öğrenci işleri ile irtibata geçmeli ve bu birimlerin web sayfalarındaki duyuruları takip etmelidir.:

                                                                                                                                   

Beden Eğitimi Spor  Yüksekokulu: http://sbf.nku.edu.tr/                          

Güzel Sanatlar Fakültesi: http://gsf.nku.edu.tr/

Devlet Konservatuvarı: http://konservatuvar.nku.edu.tr/           

 

Başvuru ve Kabul

Yurtdışından öğrenci kabul edilecek programlarımızın; kontenjanları, öğretim dili, hazırlık sınıfı, eğitim ücreti vb. koşullara ilişkin bilgileri her başvuru döneminde resmi web adresimizdeki duyurular kısmında yayınlanmaktadır. 

Başvurular sadece elektronik ortamda ( Online ) pasaport no, diploma ve transkript ile yapılmaktadır.

            

Online Başvuru

√Herhangi bir aracı Kurum, Kuruluş veya Kişi ile başvuru yapılmamaktadır,

√Başvurular elektronik ortamda bireysel yapılır,

√Başvuru yapabilmeniz için ihtiyacınız olan tek şey internet bağlantılı bir bilgisayardır,


Başvurularda "Başvuru Çıktısı'nın elden teslimi istenebilir", (bu durumlar ilgili kayıt dönemi duyurusunda yer alır)

√Başvuru aşamasında diplomanız ve transkriptinizin taranarak sisteme aktarılması gerekmektedir,

√Başvuru için herhangi bir ücret ödenmez,

√K
ayıt için getirilmesi gereken belgeler resmi web sitemizde yayınlanır, (gerekli belgeler için bkz.)
                                          

 

Başvuracak Adaylar

Adaylar ilan edilen kontenjanlara;

 1-Diploma Not Ortalaması (OÖNO) en az %50 olan ve notu diploması üzerinde yazan lise veya dengi okul diplomasının onaylı Türkçe tercümesi ile başvurabilir.

*Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, tamamen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin yetkisindedir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, öğrenci adaylarının seçimi ile yerleştirme işlemlerinde ve kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

*Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların yeterliliklerinin değerlendirilmesi işlemleri bu programların kendi esas ve usulleri gereğince kendi okullarında yapılır ve Rektörlüğe bildirilir. Yeterli bulunanların yerleştirme ve kayıt işlemleri Rektör onayı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilir.

*Adayların başvuracakları programa eşdeğer veya yakın bir alan veya koldan mezun olması istenebilir. Bu değerlendirme başvuru esnasında yukarıdaki ilgili komisyonca yapılır.

*Ayrıca, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlanmasını temin etmek amacıyla, şart ve esasları Üniversitemizce belirlenecek maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.

*Başvuru formuna girilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması adayların sorumluluğundadır.

*Yerleştirme sonuçları, online başvuru sisteminde yer alan "Başvurularım" sekmesinden öğrenilebilir. Bunun için ayrıca bir liste yayınlanmayacaktır.

Bu sayfada yer almayan bilgiler için ilgili yönetmelik ve genel hükümlere bakılmalıdır.