a)    Lise diplomasının aslı

b)     Diploma denklik belgesinin aslı,(İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınır)

c)     Pasaport.(Türkiye’de kalış süresi aşılmamalı)

d)    Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

e)    2 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

f)     Varsa, Türkçe yeterlik belgesi.

g)    Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,

h)    Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),

i)     Çift uyruklular için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,

     (Belgede Türk vatandaşlığına alınma tarihi belirtilmelidir.)

j)     NKUYÖS belgesinin aslı,

k)   İlgili yıl ÖSYS kılavuzunda yer alan sağlık raporu vb. koşullara uygunluk aranır. 

l)  Maddi yeterlilik belgesi (Kayıtlar sırasında doldurulacaktır)

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME  SINAV TAKVİMİ
Başvurular             26 Şubat - 02 Nisan 2018
NKÜ YÖS 20 Mayıs 2018 Pazar
Sınav Puanları Açıklama 29 Mayıs 2018 Salı
Sınav İtiraz 29 Mayıs - 04 Haziran 2018
Tercihler 06 Haziran - 11 Haziran 2018
Yerleştirme Sonuçları İlanı 21.06.2018